infos.ro

Nicolae Ciucă: „Luptăm să eliminăm toate formele de discriminare împotriva femeilor”

Prezent la o gală a femeilor de afaceri, premierul Nicolae Ciucă a declarat că România este angajată în promovarea şi implementarea politicii europene privind egalitatea de şanse, a agendei europene privind femeile, precum şi a Convenţiei ONU referitoare la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.

„În numele Guvernului României îmi revine onoarea de vă adresa felicitările, dar şi mulţumirile noastre pentru aportul dumneavoastră substanţial la tot ceea ce a devenit societatea românească în ultimii ani. O societate tot mai incluzivă, mai coezivă, deschisă către inovare şi progres şi, nu în ultimul rând, cu respect crescut faţă de egalitatea de gen. Mai mult

You might also like