Din istoria medicinei arabe – Aspecte şi caracteristici

224

Pentru vindecarea bolnavului se folosea tehnica copierii unui text din Coran pe o bucată de piele de capră sau pe un papirus, iar acest talisman trebuia purtat toatã viața, sau până când boala dispãrea.