infos.ro

Cât de pregătită este România să reducă emisiile de CO2 în transportul rutier, așa cum a cerut UE

Consiliul European a stabilit ca UE să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu 1990, și să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Mai mult

You might also like