De necrezut! Cât a ajuns să fie ajutorul de deces acum, în 2024

Începând din acest an, ajutorul financiar primit în cazul decesului unei persoane asigurate, a unui pensionar sau membru al familiei se va acorda conform noilor modificări legislative. Cine și în ce condiții se vor putea obține, de fapt, banii pentru cheltuielile de înmormântare de la Casa Națională de Pensii Publice.

În anul 2024, ajutorul financiar de deces a fost majorat cu 778 de lei, conform Legii 422/2023 – adică un total de 7.567 de lei pentru persoanele asigurate și pensionari. În cazul unei persoane care nu avea calitate de a asigurat sau pensionar, valoarea ajutorului este de 3.784 de lei. Totodată, din luna septembrie, ajutorul se va acorda și în cazul persoanelor aflate în concediu de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani sau în cazul copiilor cu handicap – până la vârsta de 3 ani.

Totodată, atunci când unul dintre membrii familiei a decedat, angajatul are dreptul la un ajutor de înmormântare, însă numai în cazul următorilor membri ai familiei: soțul sau soția, părinți și bunicii oricăruia dintre soți, copiii proprii, cei aflați în plasament, cei adoptați sau cei încredințați pentru educare și creștere în familie.

Citește și: CÂȚI BANI PRIMEȘTE ASTĂZI PENSIE UN ROMÂN, DUPĂ 34 DE ANI DE MUNCĂ. CALCUL COMPLET

Acte necesare pentru obținerea ajutorului de deces

Persoana care solicită ajutorul de deces poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau orice altă persoană care prezintă dovada cheltuielilor – bonuri/chitanțe fiscale. După depunerea cererii, ajutorul de deces va fi achitat în 3 zile lucrătoare. Începând din luna septembrie 2024, achitarea banilor pentru cheltuielile de înmormântare se va putea face și prin virament bancar, nu doar numerar. Conform Legii 9/2023, toate actele necesare obținerii ajutorului de deces trebuie prezentate în original, după cum urmează:

  • Cerere tip
  • Certificat de deces
  • Act de identitate al persoanei solicitante
  • Acte de stare civilă ale solicitantului
  • Dovada plății cheltuielilor
  • Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată era asigurat în sistemul public de pensii la data decesului, dacă e cazul
  • Adeverință care să dovedească faptul că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă de 18-26 de ani urma o formă de învățământ organizată, dacă e cazul.
  • În cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia – după caz
  • Acte care atestă calitatea de tutore/curator, dacă e cazul