Suveranitatea națională – motiv de discordie între URSS și România

148

După refuzul chinezilor și albanezilor de a recunoaște supremația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în mișcarea comunistă și muncitorească mondială se contura în 1962 o nouă „schismă”, cea a Partidului Muncitoresc Român. Liderul sovietic N.S. Hrușciov dorea să împiedice o asemenea perspectivă, drept care a insistat să aibă o întâlnire directă cu Gheorghiu-Dej, fiind convins că îl va putea convinge să nu facă publice divergențele dintre cele două partide și să le rezolve împreună pe o cale amiabilă.