Scrisorile lui Zaharia Oprea: Misiunea unui preot român în America

178

Vreme de trei luni, din noiembrie 1904 până în ianuarie 1905, preotul Zaharia Oprea din Bandu de Câmpie (azi Band, judeţul Mureş) se află pe teritoriu american, într-o călătorie misionară, vizitând mai multe comunităţi ale credincioşilor ortodocşi români. Misiunea îi fusese încredinţată de către Mitropolia Sibiului, prin mitropolitul Ion Meţianu; acesta cerea preotului Oprea: „să cercetezi pe acei poporeni ai noştri, să-i întăreşti în credinţa în Dumnezeu şi în religiunea străbună, să-i sfătuieşti la purtări bune şi la ferirea de rele, să-i sfătuieşti la conştienţioasă împlinire a lucrărilor la care se angajează, să-i sfătuieşti a nu-şi uita de patria mamă, de casa părintească, de rudenii şi familie, pentru ca după ce-şi vor aduna cele de lipsă pentru zile grele, să se reîntoarcă iarăşi la ai lor”. Reproducem, în cele ce urmează, fragmente din trei rapoarte pe care le trimite, din America, preotul Zaharia Oprea mitropolitului Ioan Meţianu şi consistoriului arhidiecezan.